Malthesminde

Bo- og uddannelsesstøtte
Antal ledige pladser: 2

Fastholdelse af unge i uddannelse

Støtte til at bo i egen lejlighed

Træning af sociale kompetencer