Pædagogisk praksis

Narrative samtaler: Hver uge afholdes en samtale mellem beboer og beboerens kontaktperson. Der noteres stikord og konklusioner på tavlen under samtalen. Efter samtalen tages billede af tavlen, og man bygger videre på dette ved næste samtale. Disse samtaler danner baggrund for reelle målsætninger og fokusområder for den unge.

Forventningsafstemning: Ved indflytning udarbejdes en gensidig indflytningskontrakt, hvor forventningerne til beboerne ridses op, og hvor bostedet gør klart hvilke forpligtigelser de har over for den unge.

Fællesskabet: De unge træner sociale kompetencer i fælleskabet.

  • Ugeskema med dagsaktiviteter for de beboere der ikke er ude af huset på hverdage
  • Et ugentligt husmøde, hvor man tale om trivslen i huset.
  • Et ugentligt møde hvor man fordeler de fælles arbejdsopgaver
  • Mange fælles måltider i løbet af ugen.
  • Fælles sociale og praktiske aktiviteter

Det individuelle:

  • Egen lejlighed med individuel botræning
  • Individuelle handleplaner, samtaler og målsætninger.
  • Mulighed for individuelle praktikforløb