Pædagogisk praksis

Forventningsafstemning: Ved indflytning udarbejdes en gensidig indflytningskontrakt, hvor forventningerne til beboerne ridses op, og hvor bostedet gør klart hvilke forpligtigelser de har over for den unge.

Ugesamtaler: Hver uge afholdes en samtale mellem beboer og beboerens kontaktperson. Samtalen er inspireret af tankerne bag den kognitive terapi, specifikt Den Kognitive Diamant. Der tales om tanker, følelser og kropslige reaktioner i kritiske situationer, og hvordan disse fastholder en uhensigtsmæssig gammel adfærd. Hovedformålet er at udfordre kerneantagelser og leveregler gennem ny adfærd.  Disse samtaler danner baggrund for små konkrete målsætninger og fokusområder for den unge. Ugesamtalen indeholder desuden en konkret planlægning af beboerens kommende uge.

Fællesskabet: De unge træner sociale kompetencer i fælleskabet.

  • Ugeskema med dagsaktiviteter for de beboere der ikke er ude af huset på hverdage.
  • Et ugentligt husmøde, hvor man tale om trivslen i huset.
  • En fast formiddag hvor man løser fælles arbejdsopgaver i huset.
  • Mange fælles måltider i løbet af ugen.
  • Fælles sociale og praktiske aktiviteter – også nogle gange med trin 2.

Det individuelle:

  • Egen lejlighed med individuel botræning. Fast rengøringsdag en gang om ugen.
  • Individuelle handleplaner, samtaler og målsætninger.
  • Mulighed for individuelle praktikforløb
 
 

Eksempel på huset faste struktur:

Faste vagter på Malthesminde trin 1.

Mandag

 

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

07.00 -13.30

Indkøb til huset og eget forbrug

07.00 -13.30

 

07.00 -13.30

 

Rengøring egen lejlighed

07.00 -13.30

07.00 -13.30


Fælles Fredag

 

 

 

 

 

 

10.00-14.00

Klar til ny uge

17.00-22.00

Fællesspisning

 

 17.00-22.00

Aftenhygge

 

17.00-22.00

Fællesspisning

 

17.00-22.00

Aftenhygge

 

15.00-17.00

Fredagscafe trin 2

14.00-21.00
Weekendaktivitet

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud over denne faste struktur tilbydes alle beboere tre ugentlige en-til-en timer. Se i øvrigt under Priser.