Målgruppen er unge i alderen 16-30 år med behov for daglig støtte.

  • Det kan være unge, der ikke er uddannelses- og aktivitetsparate og som vil profitere af struktur, bo-træning, samvær og aktiviteter.
  • Det kan være unge som har brug for et alternativ til en døgninstitution, eller unge der skal udsluses fra en døgninstitution.
  • Det kan være unge, der skal udsluses efter psykiatrisk indlæggelse og som har brug for støtte i den videre behandling.
  • Det skal være unge, der kan indgå i et bofællesskab med andre unge og efterleve husreglerne, også når der ikke er personale.

Unge anbringes på Malthesminde Trin 1 efter Barnets lov §46, Serviceloven §107 eller Ungestøtte efter Barnets Lov § 114.