Basistaksten på Gartnervænget er 60.409 kr.

For denne pris får man

 • En stor lækker lejlighed inklusivt forbrug.
 • Der er personale i huset minimum 50 timer om ugen ved to beboere. Ved tre eller fire beboere min 61 timer. Der er én kontaktperson på arbejde ad gangen. Altså normering 1 til 4. Der er personale i huset alle ugens dage.
 • Nattevagtstelefon.
 • Mulighed for ADL-træning i fællesskab og i egen bolig.
 • En afdeling der tilbyder et ugeskema med fastlagte aktiviteter, der har til hensigt, at hjælpe beboerne til at blive uddannelses- og jobparate. Hvis beboeren er i uddannelse eller arbejde, støtter vi op om dette.
 • Mulighed for træning af sociale kompetencer i fællesskab samtidig med muligheden for at trække sig til egen bolig.
 • Kost fire dage om ugen.
 • Medlemskab af en forening eller klub
 • Ulykke- og indboforsikring
 • Tv-pakke og internet (ikke licens).
 • Tre ugentlige en-til-en timer med primær kontaktperson med det formål at eksponere sig mod områder, der udfordrer eller forekommer angstfyldte.
 • Mulighed for deltagelse i internt aktiveringstilbud mandag-torsdag 9.00-13.00. Her arbejder man med pædagogiske viceværter om praktiske opgaver i og omkring vores afdelinger.

Ekstra støttetimer kan tilkøbes for 440 kr.

Prisen indeholder følgende leveomkostninger:

Husleje4969
El513 (2023)
Varme300 (2023)
Vand343 (2023)
Kost (4 dage om ugen)867
Internet og tv (ikke licens)173
Forsikring. Ulykke- og Indbo110

Øvrige udgifter og leveomkostninger afholdes af den unge selv.

En lejlighed er 37 m2. Fællesarealet er 157 m2. Hver beboers andel af fællesarealet er 39,25 m2

Ud fra ovenstående fastsætter anbringende kommune en egenbetaling for den unge.