Basistaksten på Gartnervænget er 53.685 kr.

For denne pris får man

 • En stor lækker lejlighed inklusivt forbrug.
 • Der er personale i huset minimum 50 timer om ugen ved to beboere. Ved tre eller fire beboere min 61 timer. Der er én kontaktperson på arbejde ad gangen. Altså normering 1 til 4. Der er personale i huset alle ugens dage.
 • Nattevagtstelefon.
 • Mulighed for ADL-træning i fællesskab og i egen bolig.
 • En afdeling der tilbyder et ugeskema med fastlagte aktiviteter, der har til hensigt, at hjælpe beboerne til at blive uddannelses- og jobparate. Hvis beboeren er i uddannelse eller arbejde, støtter vi op om dette.
 • Mulighed for træning af sociale kompetencer i fællesskab samtidig med muligheden for at trække sig til egen bolig.
 • Kost fire dage om ugen.
 • Medlemskab af en forening eller klub
 • Ulykke- og indboforsikring
 • Tv-pakke og internet (ikke licens).

Takst 2 til 57.974 kr. indeholder desuden

 • Tre ugentlige en-til-en timer med primær kontaktperson med det formål at eksponere sig mod områder, der udfordrer eller forekommer angstfyldte.
 • Mulighed for deltagelse i internt aktiveringstilbud mandag-torsdag 9.00-13.00. Her arbejder man med pædagogiske viceværter om praktiske opgaver i og omkring vores afdelinger.

Prisen indeholder følgende leveomkostninger:

Husleje 4969
El 513 (2023)
Varme 300 (2023)
Vand 343 (2023)
Kost (4 dage om ugen) 867
Internet og tv (ikke licens) 173
Forsikring. Ulykke- og Indbo 110

Øvrige udgifter og leveomkostninger afholdes af den unge selv.

En lejlighed er 61m2. Fællesrummet er 42 m2.

Ud fra ovenstående fastsætter anbringende kommune en egenbetaling for den unge.