En plads på Gartnervænget koster 54.698 kr.

For denne pris får man

  • En stor lækker lejlighed inklusivt forbrug.
  • Der er personale i huset minimum 50 timer om ugen ved to beboere. Ved tre eller fire beboere min 61 timer. Der er en kontaktperson på arbejde ad gangen. Der er personale i huset alle ugens dage.
  • Tre ugentlige en-til-en timer med primær kontaktperson med det formål at eksponere sig mod områder, der udfordrer eller forekommer angstfyldte.
  • Nattevagtstelefon.
  • Mulighed for ADL-træning i fællesskab og i egen bolig.
  • Mulighed for træning af sociale kompetencer i fællesskab samtidig med muligheden for at trække sig til egen bolig.
  • Kost fire dage om ugen.
  • Medlemskab af en forening eller klub
  • Ulykke- og indboforsikring
  • Tv-pakke og internet (ikke licens)

Prisen indeholder følgende leveomkostninger:

Husleje4969
El240
Varme375
Vand180
Kost (4 dage om ugen)867
Internet og tv (ikke licens)173
Forsikring. Ulykke- og Indbo110

Øvrige udgifter og leveomkostninger afholdes af den unge selv.

Ud fra ovenstående fastsætter anbringende kommune en egenbetaling for den unge.