Den unge er stort set selvstændig og har de fleste kompetencer til at bo i egen lejlighed og passe job eller uddannelse. Den unge har dog stadig brug for støtte til at fastholde de gode vaner.

Indholdet kan være støtte

  • til uddannelse,
  • til at fastholde en behandling,
  • til botræning og ADL
  • eller andet