Malthesmindes trin 3 ligger i en ejendom centralt i Holbæk. Ejendommen indeholder syv lejligheder hvoraf Malthesminde råder over de fire.

Trin 3 henvender sig primært til beboere, der har boet på enten trin 1 eller 2. Unge voksne anbringes her efter Servicelovens § 107 eller Barnets Lov § 114 (Ungestøtte)

  • Det kan være beboere, der har svært ved at udvikle sig positivt i de forpligtende fællesskaber på trin 1 og 2 og derfor har brug for et tilbud, hvor beboeren kan koncentrere sig udelukkende om sig selv og egen udvikling.
  • Det kan være beboere fra trin 2, der har brug for at træne en mere selvstændig boform og samtidig bevare noget af tilknytningen til det sociale fællesskab på trin 2.
  • Det kan være beboere, der har boet en periode på trin 1, og som har udsigt til at skulle bo på et § 107-tilbud i en længere periode uden udsigt til at kunne profitere af en flytning til trin 2.
  • Det kan være beboere, der har fået tildelt førtidspension, og som derfor ikke ser samme mening i strukturen på trin 1 og 2, der er målrettet uddannelses- og jobparathed.