Vores team består af disse kompetente medarbejdere, der alle har stor erfaring i at arbejde med unge.

A-holdet

 

Jesper Mortensen

Leder af Malthesminde Bo- og Uddannelsesstøtte.

Jesper er læreruddannet med matematik og idræt som linjefag. Han har fungeret som folkeskolelærer i 14 år i både almindelige og special-klasser.

Jesper har en diplomuddannelse i specialpædagogik.
.

Stifter af Malthesminde Bo- og Uddannelsesstøtte i 2012.

Michael Jensen

Michael bestrider stillingen, som faglig leder på Malthesminde og varetager derudover også almindelige opgaver som kontaktperson. Michael har ansvaret for den faglige kvalitet i vores dokumentation og statusbeskrivelser og er desuden til rådighed som sparringspartner for alle medarbejdere.

Michael er uddannet pædagog og har 20 års erfaring inden for specialområdet. Michael har i år 2022 afsluttet en 1årig kognitiv metodisk grunduddannelse målrettet arbejdet på Malthesminde.

Michael har tidligere været tovholder på specielt tilrettelagte ungeindsatser i Roskilde kommune målrettet socialt udsatte - kriminalitetstruede unge drenge i samarbejde med SSP Roskilde og daværende Gl. Gundsø kommune.

Michael har derudover adskillige års erfaring fra socialpædagogiske opholdssteder samt skole- og behandlingshjem.

Rune Moll


Rune arbejder til dagligt på HF/VUC Holbæk som underviser i idræt og matematik. Rune er deltidsansat på Malthesminde.

Rune har tidligere været ansat i folkeskolen 7 år, både i almindelige klasser og specialklasser.

Rune har arbejdet på et opholdssted ligeledes i 7 år. Målgruppen her var primært kriminelle unge.
Songül Alici


Songül er uddannet Sosu-hjælper og SSA.

Songül har tidligere arbejdet på en skærmet demensenhed, i hospitalspsykiatrien i 5 år samt på et bosted for unge flygtninge.

Songül har Medicin- samt Nadakursus.

Songül har afsluttet en 1-årig kognitiv grunduddannelse målrettet arbejdet på Malthesminde.

Casper Larsen


Casper er uddannet elektriker.

Casper har gennem 12 år haft sit eget firma som altmuligmand indenfor diverse håndværk

Casper har undervist på Holbæk Kommunes 10-klassescenter.

Casper tilbyder et aktiveringstilbud som vicevært for Malthesmindes beboere.

Casper har afsluttet en 1-årig kognitiv grunduddannelse målrettet arbejdet på Malthesminde.

Rune Frederiksen


Rune er uddannet pædagogisk assistent og har tidligere arbejdet som støtte/kontaktperson på en specialskole. Vores beboere nyder Runes interesse for og viden om gaming og fysisk træning.

Rune har selv tidligere boet på et opholdssted, og han viser dermed et eksempel på, at man kan komme fra opholdssted til uddannelse, job og familie.

Rekke Sommer Hallas


Rekke er uddannet pædagogisk assistent og har erfaring fra arbejde på flere bosteder. Rekke har også arbejdet med at støtte borgere i eget hjem. Rekke er glad for at lære nyt, og hun har derfor flere relevante kurser og uddannelser:
- Tankefeltterapeut.
- NLP Practitioner.
- Mentor.
- NADA akupunktør.
- Skyggevejleder
- Familieopstilling


Dorthe Dalsgård

Dorthe er uddannet pædagog i 2003 og har 20 års erfaring indenfor specialområdet, med både børn, unge og voksne med meget forskellige behov. Dorthe har bl.a. arbejdet som støtte/kontaktpædagog for beboere som boede i eget hjem men også på bosteder under en § 107.

Dorthe har forskellige relevante kurser og uddannelser:
- Praktikvejleder diplomuddannelsen
- Neuropædagogisk- og neuropsykologisk kursus
- Mentor
- Familieopstiller
- NADA akupunktør


Til at løse andre opgaver har vi ansat følgende medarbejdere:

Mille Flor


Mille er uddannet pædagog og har tidligere arbejdet på et § 107 botilbud. Hun løser en støtte/kontakt-opgave på Malthesminde