Vores team består af disse kompetente medarbejdere, der alle har stor erfaring i at arbejde med unge.

A-holdet

 

Jesper Mortensen

Leder af Malthesminde Bo- og Uddannelsesstøtte.
Jesper er læreruddannet i 1996.

Jesper har en diplomuddannelse i specialpædagogik fra 2010.

Jesper har en diplomuddannelse i ledelse fra 2023.

Stifter af Malthesminde Bo- og Uddannelsesstøtte i 2012.

Michael Jensen

Michael bestrider stillingen, som faglig supervisor på Malthesminde og varetager derudover også almindelige opgaver som kontaktperson. Michael har ansvaret for den faglige kvalitet i vores dokumentation og statusbeskrivelser og er desuden til rådighed som sparringspartner for alle medarbejdere.

Michael er uddannet pædagog og har 20 års erfaring inden for specialområdet. Michael har i år 2022 afsluttet en 1årig kognitiv metodisk grunduddannelse målrettet arbejdet på Malthesminde.

Michael har tidligere været tovholder på specielt tilrettelagte ungeindsatser i Roskilde kommune målrettet socialt udsatte - kriminalitetstruede unge drenge i samarbejde med SSP Roskilde og daværende Gl. Gundsø kommune.

Michael har derudover adskillige års erfaring fra socialpædagogiske opholdssteder samt skole- og behandlingshjem.

Songül Alici


Songül er uddannet Sosu-hjælper og SSA.

Songül har tidligere arbejdet på en skærmet demensenhed, i hospitalspsykiatrien i 5 år samt på et bosted for unge flygtninge.

Songül har Medicin- samt Nadakursus.

Songül har afsluttet en 1-årig kognitiv grunduddannelse målrettet arbejdet på Malthesminde.

Casper Larsen


Casper er uddannet elektriker.

Casper har gennem 12 år haft sit eget firma som altmuligmand indenfor diverse håndværk

Casper har undervist på Holbæk Kommunes 10-klassescenter.

Casper tilbyder et aktiveringstilbud som vicevært for Malthesmindes beboere.

Casper har afsluttet en 1-årig kognitiv grunduddannelse målrettet arbejdet på Malthesminde.

Rune Frederiksen


Rune er uddannet pædagogisk assistent og har tidligere arbejdet som støtte/kontaktperson på en specialskole. Vores beboere nyder Runes interesse for og viden om gaming og fysisk træning.

Rune har selv tidligere boet på et opholdssted, og han viser dermed et eksempel på, at man kan komme fra opholdssted til uddannelse, job og familie.

Rekke Sommer Hallas


Rekke er uddannet pædagogisk assistent og har erfaring fra arbejde på flere bosteder. Rekke har også arbejdet med at støtte borgere i eget hjem. Rekke er glad for at lære nyt, og hun har derfor flere relevante kurser og uddannelser:
- Tankefeltterapeut.
- NLP Practitioner.
- Mentor.
- NADA akupunktør.
- Skyggevejleder
- Familieopstilling

Cheline Hviid

Cheline er uddannet pædagog. Hun har tidligere arbejdet med aldersgruppen 14 til 23-årige, på døgninstitution §66, sikret §51 og efterværn §76.
Cheline har beskæftiget sig særligt med følgende paragraffer: Serviceloven §82B og §12. Sidstnævnte er en hurtig indsats mellem udfører og myndighed, hvor arbejdet har bestået af støttende samtaler og vurdering om behov for et længerevarende støttebehov. Derudover har Cheline beskæftiget sig med §82c som er en akutindsat af opgaver i borgers eget hjem.
Cheline har en et-årig grunduddannelse i kognitiv terapi.

Lone Holde

Lone er uddannet pædagog. Hun har i en lang årrække fungeret som ressourcepædagog i Holbæk Kommune, hvor hun har rådgivet fagfolk og forældre i kommunens dagtilbud.
Lone har en sanseterapeutisk massøruddannelse, et pd-modul i Neuropsykologi og Neuropædagogik, en uddannelse som Pædagogisk Proceskonsulent samt en Certificering som ABA -pædagog.

 

Til vikaropgaver har vi ansat følgende medarbejdere

Rune Moll


Rune arbejder til dagligt på HF/VUC Holbæk som underviser i idræt og matematik. Rune er deltidsansat på Malthesminde.

Rune har tidligere været ansat i folkeskolen 7 år, både i almindelige klasser og specialklasser.

Rune har arbejdet på et opholdssted ligeledes i 7 år. Målgruppen her var primært kriminelle unge.