Vores team består af disse kompetente medarbejdere, der alle har stor erfaring i at arbejde med unge. 

Jesper Mortensen

Leder af Malthesminde Bo- og Uddannelsesstøtte.

Jesper er læreruddannet i 1996 med matematik og idræt som linjefag. Han har fungeret som folkeskolelærer i 14 år i både almindelige og special-klasser.

Diplomuddannelse i specialpædagogik 2010.

Har fungeret som supervisor på opholdsstedet Novus Vita 2011-13.

Stifter af Malthesminde Bo- og Uddannelsesstøtte i 2012.

Michael Jensen


Michael har en Professionsbachelor som Pædagog med speciale i mennesker med sociale problemer - og har 15 års erfaring indenfor det socialpædagogiske område.

Michael har tidligere været tovholder på specielt tilrettelagte unge indsatser under Roskilde kommune og samarbejdet med SSP Roskilde herom. Herudover har Michael erfaring fra socialpædagogiske opholdssteder og været tilknyttet et skole - og behandlingshjem.

Michael har bl.a. kurser i Læringsmiljø og pæd. analyse samt kognitiv terapi og metode.

Rune Moll


Arbejder til dagligt på HF/VUC som underviser i idræt og matematik.

Jeg har tidligere været ansat i folkeskolen 7 år både i almindelige- og specialklasser.

Har senest været på opholdsstedet Novus Vita også i 7 år. Målgruppen her var primært kriminelle unge.

Ansat på Malthesminde som kontaktperson siden januar 2015.


Ulla Kraiser


Uddannet socialrådgiver og arbejder som dette. Har været leder og stifter af eget opholdssted. Har været kontaktperson for 2 andre unge mennesker tidligere og været aflastningsfamilie.

Kontaktperson på Malthesminde.

Stefan Bager Nielsen


Stefan er uddannet maskinarbejder, flymekaniker, socialpædagog og systemisk-anerkendende coach.

Stefan er tilknyttet både vores afdeling i Regstrup og vores afdeling i Vipperød.

Songül Alici


Udd. Sosu-hjælper og SSA (2004).

Erfaring:

Bla. været på skærmet demensenhed, hospitalspsykiatrien i 5 år og arbejdet med unge flygtninge.

Været ansat på Malthesminde siden november 2016.

Medicin samt Nada kursus.

Lisbeth Bøgebjerg Mundt


Lisbeth er uddannet Certificeret Mindful Spisning instruktør og er Professionsbachelor-studerende i Ernæring og Sundhed på UCSJ Ankerhus i Sorø.

Lisbeth er tidligere læreruddannet i 2001 med linjefagene idræt og dansk og har haft 11 års undervisningserfaring i folkeskolen.

Yderligere er Lisbeth foredragsholder for ”Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade” (LMS).

Kontaktperson for beboer på Malthesminde samt kontaktperson på Gartnervænget.