Oplevelsen af Sammenhæng

Vi er inspireret af Aaron Antonovskys tanker om Oplevelsen af Sammenhæng. Antonovsky var optaget af, hvordan vi bevæger os mod en sundere tilstand, og af hvorfor nogle mennesker mesterer stress og modgang bedre end andre. Han kom frem til at mennesker præget af en stærk oplevelse af sammenhæng var mindre sårbare overfor stress og modgang. En stærk Oplevelse af Sammenhæng afhænger i følge Antonovsky af tre komponenter:

Begribelighed.
Begribelighed er, når de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø er strukturerede, forudsigelige og forståelige. Vi kan bidrage til dette med tydelighed i kommunikation og krav til de unge. Således at de ved, hvad vi forventer af dem, og hvilke aftaler vi har indgået. På den måde opbygges en tillidsfuld relation mellem kontaktperson og den unge. Det giver den unge tryghed. Ligeledes bidrager et tæt samarbejde mellem de unge, deres sagsbehandler og os til at øge begribeligheden for den unge.

Håndterbarhed
Når vi arbejder med målsætninger sammen med den unge, er det vigtigt, at den unges mål bliver håndterbare dvs. at det skal være mål, som matcher den unges kompetencer. Samtidig skal målene være udfordrende, således at den unge udvikler sig og tilegner sig nye kompetencer. Oplevelsen af at tilegne sig nye kompetencer og udvikle sig er meningsfuld for den unge og styrker den unges selvværd.

 og Meningsfuldhed.
At være Direktør i eget liv er meningsfuldt. Vi tror på, at de eneste, der reelt kan ændre noget i de unges liv, er de unge selv. Derfor er det vigtigt, at de er med i alle beslutninger og målsætninger angående dem. Det er de unge, der skal træffe nogle valg. Det, at træffe et valg, er meget motiverende og kan give stor styrke. De ansatte på Malthesminde er der for at tydeliggøre forskellige valgmuligheder, og de konsekvenser valgene har. Når de unge så har valgt, skal vi støtte dem i dette valg. Det gør den unge til Direktør i eget liv.

Relationer:

Vi tror på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker.

Derfor arbejder vi ud fra en overbevisning om, at relationen mellem os og den unge er grundlaget for at kunne hjælpe den unge videre i dennes udvikling. Først når der er opbygget en tillidsfuld og konstruktiv relation, kan vi hjælpe den unge med de områder, hvor den unge har eventuelle vanskeligheder.

Ligeledes er samværet med de øvrige beboere på Malthesminde af betydning for den unges udvikling. I gruppen af andre unge har man mulighed for at spejle sig, prøve synspunkter af, blive inspireret og motiveret.

Derfor vægter vi sociale arrangementer på stedet højt, således at de unge får mulighed for at skabe tillidsfulde relationer og udvikle sociale kompetencer. Vi har faste tidspunkter på ugen, hvor der er mulighed for samvær. En gang om ugen har vi fælles madlavning og fællesspisning. Hver fredag mødes vi til fredagscafe. Derudover arrangerer vi ture ud af huset.

 

Det narrative perspektiv:

Udtrykket ”narrativ” betyder fortælling. Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger, og at fortællinger udgør et af livets grundvilkår.

Styrken i det narrative perspektiv er, at nysgerrigheden i forhold til de konkrete problemer, som mennesker oplever, åbner muligheder for hver enkelt til at forholde sig til de dominerende ”problemhistorier” om sig selv og om andre. Igennem denne proces åbnes der mulighed for, at man kan komme i kontakt med sine egne foretrukne værdier, så man kan komme til at fortælle andre historier om sit liv. Derigennem får man styrke og en større grad af frihed. Og man får øje på flere handlemuligheder i sit liv. Der er altid en mulighed for at gøre noget andet med sit liv, end kulturen forventer.

Vi bruger dette konkret til narrative samtaler med de unge og ud fra disse fastsætte delmål for den unge.

Sproget skaber virkeligheden!