3 trin på vejen til en sammenhængende og tryg udslusning

3 afdelinger - 3 trin
  • Malthesminde Bo- og Uddannelsesstøtte har 3 afdelinger med i alt 14 pladser, der tilsammen udgør de 3 trin på vores udviklingstrappe. Alle pladserne er individuelle lejligheder med eget køkken og bad. De 3 afdelinger giver os mulighed for at lave et sammenhængende og trygt udslusningsforløb for vores beboere. Trin 1 (Gartnervænget) er for unge med behov for meget daglig støtte. Trin 2 (Malthesminde) er mere individuelt, og den unge får her en blanding af individuel støtte og tilbud om fælles aktiviteter . På trin 3 (Roskildevej) kan tilbydes udslusningsforløb fra trin 2 eller længerevarende forløb, hvor de forpligtende fællesskaber på trin 1 og 2 ikke er meningsfulde.

 

Tilsynet udtaler i december 2023 om Malthesminde:

  • Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Malthesminde i høj grad understøtter borgernes deltagelse i job, praktik eller uddannelse, idet stort set alle borgere er i job, uddannelse eller praktikforløb. Tilbuddet ses i den forbindelse at levere en individuel, målrettet indsats med afsæt i borgernes ønsker og behov.
  • Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, med afsæt i borgernes ønsker og behov, støtter borgerne i at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt.
  • Tilbuddet har i praksis en tydelig målgruppe og en grundig visitation til tilbuddet, og tilbuddet sikrer således, at målgruppeprofilen er afstemt i forhold til tilbuddet faglige og metodiske afsæt, faglige målsætning, samt driftskapacitet. Det vurderes, at borgerne i overvejende grad opnår positive resultater.
  • Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent og nærværende ledelse, og at der er sammenhæng mellem borgernes støttebehov og tilbuddets ydelse.
  • Det er vægtet i vurderingen, at tilbuddet grundlæggende i den faglige indsats understøtter borgernes ejerskab for indsats og dagligdag, og at borgerne trives og oplever tilbuddet som trygt.
  • Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set besidder relevante faglige og relationelle kompetencer i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe.