3 trin på vejen til en sammenhængende og tryg udslusning

3 afdelinger - 3 trin
  • Malthesminde Bo- og Uddannelsesstøtte har 3 afdelinger med i alt 14 pladser, der tilsammen udgør de 3 trin på vores udviklingstrappe. Alle pladserne er individuelle lejligheder med eget køkken og bad. De 3 afdelinger giver os mulighed for at lave et sammenhængende og trygt udslusningsforløb for vores beboere. Trin 1 (Gartnervænget) er for unge med behov for daglig støtte. På trin 2 (Malthesminde) får den unge et individuelt antal støttetimer om ugen. På trin 3 (Roskildevej) er den unge næsten selvstændig og får få støttetimer om ugen.

Tilsynet udtaler i december 2021 om Malthesminde:

  • Borgerne trives i tilbuddet og oplever en positiv udvikling
  • Medarbejderne brænder for deres arbejde og er fagligt dygtige og reflekterede
  • I er tydelige omkring tilbuddets formål, målsætning samt visitering og afgrænsning af målgruppen
  • I anvender relevante tilgange og metoder og skaber positive resultater
  • Tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret og har en kompetent ledelse, der er optaget af tilbuddets udvikling