Mission

Malthesmindes mission er, at støtte udsatte og psykisk sårbare unge i at etablere sig i egen bolig og samtidig støtte og fastholde dem i et skoleforløb, en uddannelse eller en aktivering , således at de på sigt bliver selvhjulpne, selvforsørgende og selvstændige individer, der mestrer eget liv og efter bedste evne bidrager til vores samfunds fællesskab.