Jobtræning og bolig

På Malthesminde kan vi tilbyde en kombination af jobtræning og botræning.

Botræning foregår i en af vores lejligheder og er yderligere beskrevet et andet sted på hjemmesiden.

Jobtræningen består af et individuelt tilrettelagt praktikforløb som vicevært/pedel på Malthesminde. Tilbuddet er målrettet borgere, der har brug for afklaring af arbejdsevne eller borgere, der har brug for et særligt støttet forløb for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Tilbuddet kan også være en del af en STU.

Tilbuddet varetages af en håndværksuddannet medarbejder med pædagogisk erfaring.

Vi kan tilbyde individuelle tilrettelagte forløb, således at antallet af timer kan tilpasses den enkelte borger.

Beskrivelse af borgers kompetencer og udfordringer  i praktikken er en af tilbuddet.

Ring for et individuelt tilrettelagt tilbud. Vi opfordrer til, at de kommunale afdelinger for Job og Botilbud allerede ved indskrivning af borger er opmærksomme på mulighederne i dette tilbud.