Indhold

Alle beboere tildeles som udgangspunkt  fem individuelle en-til-en timer om ugen, der varetages af en-to primær(e) kontaktperson(er). Disse en-til-en timer aftales individuelt med den enkelte unge.

Ud over timer med primær kontaktperson vil der også blive tilbudt fælles aktiviteter i fællesrummet og ud af huset. Det kan være f.eks. være fælles madlavning og spisning, fjernsynsaftener, spilleaftener, ture ud af huset, lektiecafe m.v. Det giver de unge i huset et socialt fællesskab og et forum til at træne sociale kompetencer i. På hverdage er der morgenmad i fællesrummet kl. 7.00-9.00. Der er desuden personale i fællesrummet mandag-torsdag kl. 15.00-22.00. På fredage er der personale 7.00-17.00. Vi har et internt aktivitetstilbud mandag-torsdag 9.00-14.00 for de beboere, som ikke er parate til et andet tilbud. Hver lørdag tilbydes en social aktivitet sammen med trin 1.

Faste vagter på Malthesminde – Trin 2 januar 2023

Mandag

 

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

07.00 -09.00
Morgenmad


07.00 -09.00
Morgenmad


 

 

07.00 -09.00
Morgenmad


07.00 -09.00
Morgenmad


 

07.00 – 13.30
Morgenmad

 

Fælles fredag med rengøring

 

 

 

 

 

 

 

15.00-18.00

Individuel støtte


18.00-22.00

Aftenhygge

Motionstilbud

Lektiecafe

 

15.00-18.00

Individuel støtte


 18.00-22.00

Fællesspisning

 

15.00-18.00

Individuel støtte


 

18.00-22.00

Fællesspisning

 

15.00-18.00

Individuel støtte


 

18.00-22.00

Aftenhygge

Motionstilbud

 

15.00 – 17.00

Fredagscafe

14.00-21.00
Weekend-

aktivitet

 

 

 

 

 

 

13.00 – 17.00

Klar til ny uge

I alt mulighed for 73,5 timers fællestid, hvoraf tiden 15.00-18.00 mandage-torsdage dedikeres til enkelte beboere og opgaver aftalt med deres primære kontaktperson på ugesamtalen

 

Støttetimerne bruges på fire hovedområde

1. Bostøtte

Økonomi, indkøb, madlavning, kostundervisning, rengøring, morgenvækning, bruger af det offentlige system, f. eks: sundhedsvæsenet, biblioteket, s.u., offentlig transport.

2. Træning af sociale kompetencer

Opstart af fritidstilbud, fastholdelse i fritidstilbud, motion, opsøgning af fritidsjob og fastholdelse i det, oplevelsesture (biograf, cafe, bowling mm.), fælles aktiviteter i huset.

3. Personlig udvikling

Ugesamtaler med fokus på personlig udvikling og personlige målsætninger med udgangspunkt i beboerens baggrund.

4. Uddannelsesstøtte- og beskæftigelsesstøtte

Internt aktivitetstilbud, Kontakt til uddannelsesinstitution, lektiehjælp, hjælp til søgning af praktikplads, støtte til samarbejde med Jobcenter, støtte til evt. behandling, jobtræningsforløb, coachsamtaler, samarbejde med praktikplads.

 

Pædagogisk praksis

Forventningsafstemning: Ved indflytning udarbejdes en gensidig indflytningskontrakt, hvor forventningerne til beboerne ridses op, og hvor bostedet gør klart hvilke forpligtigelser de har over for den unge.

Ugesamtaler: Hver uge afholdes en samtale mellem beboer og beboerens kontaktperson. Samtalen er inspireret af tankerne bag den kognitive terapi, specifikt Den Kognitive Diamant. Der tales om tanker, følelser og kropslige reaktioner i kritiske situationer, og hvordan disse fastholder en uhensigtsmæssig gammel adfærd. Hovedformålet er at udfordre kerneantagelser og leveregler gennem ny adfærd.  Disse samtaler danner baggrund for små konkrete målsætninger og fokusområder for den unge. Ugesamtalen indeholder desuden en konkret planlægning af beboerens kommende uge.

Fællesskabet: Beboerne træner sociale kompetencer i fælleskabet.

  • To ugentlige fællesspisning, hvor man taler om trivslen i huset.
  • En ugentlig fredagscafe.
  • Beboermøde en gang om måneden
  • Fælles sociale og praktiske aktiviteter
  • Kontaktperson i fællesrummet på alle ugedage

Det individuelle: Beboeren arbejder med individuelle mål

  • Egen lejlighed med individuel botræning
  • Individuelle handleplaner, samtaler og målsætninger.
  • Mulighed for individuelle praktikforløb
  • En ugesamtale med primær pædagog hver uge.