Indhold

På Malthesminde får hver ung tilknyttet en-to primær(e) kontaktperson(er). Dermed kan støttetimerne aftales individuelt og målrettes den enkelte unge. Ud over timer med primær kontaktperson vil der også blive tilbudt fælles aktiviteter i fællesrummet og ud af huset. Det kan være f.eks. være fælles madlavning og spisning, fjernsynsaftener, spilleaftener, ture ud af huset, lektiecafe m.v. Det giver de unge i huset et socialt fællesskab og et forum til at træne sociale kompetencer i. Aktiviteterne er frivillige og de unge kan melde sig til fra uge til uge. De unge har medbestemmelse i forhold til indholdet af disse timer, der vil ligge i et fast ugeskema, således at de unge  er bekendt med indholdet af timerne, og hvornår de ligger på ugen.

Støttetimerne bruges på fire hovedområder.

1. Bostøtte

Økonomi, indkøb, madlavning, kostundervisning, rengøring, morgenvækning, bruger af det offentlige system, f. eks: sundhedsvæsenet, biblioteket, s.u., offentlig transport.

2. Træning af sociale kompetencer

Opstart af fritidstilbud, fastholdelse i fritidstilbud, motion, opsøgning af fritidsjob og fastholdelse i det, oplevelsesture (biograf, cafe, bowling mm.), fælles aktiviteter i huset.

3. Personlig udvikling

Ugesamtaler med fokus på personlig udvikling og personlige målsætninger med udgangspunkt i beboerens baggrund.

4. Uddannelsesstøtte- og beskæftigelsesstøtte

Kontakt til uddannelsesinstitution, lektiehjælp, hjælp til søgning af praktikplads, støtte til samarbejde med Jobcenter, støtte til evt. behandling, jobtræningsforløb, coachsamtaler, samarbejde med praktikplads.

 

 

Pædagogisk praksis

Ugesamtaler: Hver uge afholdes en samtale mellem beboer og beboerens kontaktperson. Samtalen er inspireret af tankerne bag den kognitive terapi, specifikt Den Kognitive Diamant. Der tales om tanker, følelser og kropslige reaktioner i kritiske situationer, og hvordan disse fastholder en uhensigtsmæssig gammel adfærd. Hovedformålet er at udfordre kerneantagelser og leveregler gennem ny adfærd.  Disse samtaler danner baggrund for små konkrete målsætninger og fokusområder for den unge. Ugesamtalen indeholder desuden en konkret planlægning af beboerens kommende uge.

Forventningsafstemning: Ved indflytning udarbejdes en gensidig indflytningskontrakt, hvor forventningerne til beboerne ridses op, og hvor bostedet gør klart hvilke forpligtigelser de har over for den unge.

Fællesskabet: De unge træner sociale kompetencer i fælleskabet.

  • En ugentlig fællesspisning, hvor man tale om trivslen i huset.
  • En ugentlig fredagscafe.
  • Fælles sociale og praktiske aktiviteter
  • Kontaktperson i fællesrummet på alle hverdage

Det individuelle:

  • Egen lejlighed med individuel botræning
  • Individuelle handleplaner, samtaler og målsætninger.
  • Mulighed for individuelle praktikforløb.