Målgruppen er unge i aldersgruppen 16-30 år, som har brug for støtte til at klare et uddannelsesforløb eller et aktiveringsforløb samt har brug for støtte til at etablere et selvstændigt liv i egen bolig

  • Det er unge, som kan udvikle sig med en støttemængede på 10-30 ugentlige støttetimer.
  • Det er unge, der er motiveret for at ville klare en uddannelse eller et aktiveringsforløb.
  • Det er unge, som vil samarbejde med en-to primær(e) kontaktperson(er).

Det er unge, der kan have et eller flere af følgende kendetegn: 

Lavt selvværd

Utryghed over for nye udfordringer

Faglige vanskeligheder

Manglende overblik og evne til at planlægge

Sociale vanskeligheder

Traumatiseret opvækst

Manglende eller negativ kontakt med egen familie

Omgangskreds med negativ påvirkning af den unge

Uledsaget flygtning

 

Unge med misbrugsproblemer kan kun bo på Malthesminde, hvis opholdet bruges til at komme ud af misbruget. Man skal derfor følge misbrugsbehandling.

Unge med psykiske diagnoser skal følge ordineret behandling, når de bor på Malthesminde.

Unge med spiseforstyrrelser skal følge ekstern behandling, når de bor på Malthesminde.

 

Malthesminde er godkendt til §66, §107 eller efterværn §76,3