Målgruppen er unge i aldersgruppen 16-30 år, som har brug for støtte til at klare et uddannelsesforløb eller et aktiveringsforløb samt har brug for støtte til at etablere et selvstændigt liv i egen bolig

Det er unge, der kan have et eller flere af følgende kendetegn: 

Lavt selvværd

Utryghed over for nye udfordringer

Faglige vanskeligheder

Manglende overblik og evne til at planlægge

Sociale vanskeligheder

Traumatiseret opvækst

Manglende eller negativ kontakt med egen familie

Omgangskreds med negativ påvirkning af den unge

Uledsaget flygtning

Unge med misbrugsproblemer kan kun bo på Malthesminde, hvis opholdet bruges til at komme ud af misbruget. Man skal derfor følge misbrugsbehandling.

Unge med psykiske diagnoser skal følge ordineret ekstern behandling, når de bor på Malthesminde.

Unge med spiseforstyrrelser skal følge ekstern behandling eller skal tilses af en læge på fast basis, når de bor på Malthesminde.

Unge anbringes på Malthesminde trin 2 efter Barnets lov §46, Serviceloven §107 eller Ungestøtte efter Barnets Lov § 114.