Prisen for en plads på trin 3 har en startpris på 38.842 kr., hvis man flytter fra trin 2 og på 52.440 kr., hvis man flytter fra trin 1. Med disse udgangspunkter tilrettelægges et individuelt tilbud til den enkelte beboer.

Inkluderet i prisen er en dejlig stor lejlighed inklusiv forbrug af varme, el og vand. Desuden en nattevagtstelefon til opkald.  Ved behov for besøg af personale om natten faktureres efter brugt tid og nattakst.

Der kan købes flere støttetimer til en pris på 440 kr. 

Akut behov for besøg af nattevagt faktureres efter forbrug til nattakst 800 kr./timen.


Prisen indeholder følgende leveomkostninger:

Husleje (inklusiv vand)

6250

Varme

850

El

513

Internet

200

Mad

250

Ulykkesforsikring

100

Vaskeri

100

I alt

8263

Øvrige udgifter og leveomkostninger afholdes af den unge selv.

Ud fra ovenstående fastsætter anbringende kommune en egenbetaling for beboeren.

Lejlighederne er mellem 42 og 60 m2. Der er ikke nogle fællesarealer.