Priserne tager udgangspunkt i tre niveauer, som beskrevet på Tilbudsportalen

Niveau 1 indeholder 5 timer med kontaktperson om ugen. Pris: 16.750 kr.

Niveau 2 indeholder 10 timer med kontaktperson om ugen. Pris: 26.571 kr.

Niveau 3 indeholder 15 timer med kontaktperson om ugen. Pris: 36.391 kr.

Hertil kan købes flere støttetimer til en pris på 425 kr.

Inkluderet i prisen er en dejlig stor lejlighed inklusiv forbrug af varme, el og vand. Alle andre udgifter dækkes af den unge selv.

Prisen indeholder følgende leveomkostninger:

Husleje 5250
varme 500
el 513
vand 343
Ulykkesforsikring 100
 Vaskeri 100
I alt 6806

Øvrige udgifter og leveomkostninger afholdes af den unge selv.

Ud fra ovenstående fastsætter anbringende kommune en egenbetaling for den unge.