Prisen for en plads på trin 3 har en startpris på 34.900 kr., hvis man flytter fra trin 2 og på 48.440 kr., hvis man flytter fra trin 1. Med disse udgangspunkter tilrettelægges et individuelt tilbud til den enkelte beboer.

Der kan købes flere støttetimer til en pris på 440 kr.

Inkluderet i prisen er en dejlig stor lejlighed inklusiv forbrug af varme, el og vand. 

Prisen indeholder følgende leveomkostninger:

Husleje (inklusiv vand)

6250

Varme

850

El

513

Internet

200

Mad

250

Ulykkesforsikring

100

Vaskeri

100

I alt

8263

Øvrige udgifter og leveomkostninger afholdes af den unge selv.

Ud fra ovenstående fastsætter anbringende kommune en egenbetaling for den unge